Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

3

Product was successfully added to your comparison list.

Algemene voorwaarden Room Seven BV

Inhoudsopgave

1. Voorwaarden
2. Aankopen
3. Prijzen en informatie op de Website
4. Betaling
5. Levering
6. Retour
7. Garantie
8. Privacy
9. Aansprakelijkheid
10. Copyright
11. Klachten
12. Overmacht
13. Van toepassing zijnde wetgeving en forum

1. Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (“AV”) van Room Seven BV (“Room Seven”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht conform de Nederlandse wetgeving. Room Seven is gevestigd aan de Berenkoog 38, 1822 BJ Alkmaar, Nederland. E-mail: info(at)roomseven.com. Telefoon: +31 (0)72 51 27 552. Geregistreerd bij de Alkmaarse Kamer van Koophandel onder nr. 37070635. BTW-nummer: NL8035.32.726B.01.

Deze AV zijn van toepassing op alle koop- en verkoopovereenkomsten die zijn aangegaan door Room Seven en haar klanten via de reguliere Room Seven website (“de Website”). Door bij het afrekenen op "Plaats Bestelling" te klikken en het hokje bij "Ik accepteer de Algemene Voorwaarden" aan te vinken, stemt u in met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de toepasbaarheid hiervan op de overeenkomst die u aangaat met Room Seven. Er kan geen bestelling worden geplaatst zonder in te stemmen met deze voorwaarden.

2. Aankopen

2.1 Het aankoopproces

U kunt een bestelling plaatsen op de Website door op de productpagina’s van alle gewenste artikelen op de knop ‘In Winkelmand’ te klikken, waardoor het gewenste artikel in uw Winkelwagen komt. U kunt vervolgens uw Winkelwagen nakijken en eventuele wijzigingen aanbrengen. U kunt maximaal 1 kortingscode per order toevoegen. Als de Winkelwagen eenmaal naar wens is, klikt u op de knop ‘Doorgaan Naar Kassa’. Na het invullen van het bestelformulier, inclusief betalingsinformatie, klikt u op ‘Plaats Bestelling’ waarna u wordt doorgeleid naar een beveiligde omgeving waar u de betaling kunt verrichten. Hierna is uw bestelling voltooid.

2.2 De koop- en verkoopovereenkomst

Bij het verwerken van uw bestelling stuurt Room Seven u een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. De koop- en verkoopovereenkomst gaat in vanaf het moment van verzenden van de betreffende e-mail. De betreffende overeenkomst wordt daarom beschouwd als afgesloten in Nederland.

2.3 Weigering transactie

Room Seven behoudt zich het recht voor het verwerken van een transactie te weigeren om wat voor redenen dan ook en/of te allen tijde naar eigen goeddunken te weigeren iemand diensten te verlenen.

2.4 Levering

De Website levert wereldwijd, met uitsluiting van landen waar Room Seven met partners een exclusiviteitsovereenkomst heeft gesloten. Per 1-10-2012 zijn deze landen China, Japan en Turkije. Bestellingen vanuit deze landen worden niet geaccepteerd.

3. Prijzen en informatie op de Website

3.1 Vermelde prijzen

De prijzen die worden vermeld op de Website zijn inclusief BTW, maar zijn exclusief verzendkosten. De totale prijs die wordt vermeld op de bestellijst en op het elektronische bestelformulier is inclusief de verzendkosten. Alle invoerrechten en/of lokale omzetbelasting zijn/is voor rekening van de klant. Deze zijn niet inbegrepen bij de prijs. Room Seven behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

3.2 Prijsveranderingen na reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst

Veranderingen in prijzen zijn niet meer van invloed op het verschuldigde bedrag bij een reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst die is bevestigd door Room Seven door middel van een e-mail.

3.3 Informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc.

Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc. met de grootste zorg op de Website is geplaatst, kan Room Seven de nauwkeurigheid ervan niet garanderen.

3.4 Geen leveringsplicht bij onjuiste informatie

Room Seven is niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de Website.

3.5 Informatie op externe website

Bepaalde links op de Website geven toegang tot sites en informatiebronnen die worden geëxploiteerd en onderhouden door derden. Room Seven heeft geen controle over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

4. Betaling

Betaling kan worden uitgevoerd door middel van een creditcard of alternatieve betaalwijzen die worden vermeld op het elektronische bestelformulier. Door gebruik te maken van een bepaald(e) creditcard(nummer) bevestigt u dat de gebruikte creditcard de uwe is. Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van uw rekening wanneer uw bestelling is geaccepteerd door Room Seven. Alle creditcardhouders zijn onderhevig aan validatiechecks en toestemming van de verstrekker van de kaart. Als de verstrekker van uw betalingskaart weigert om betaling aan Room Seven goed te keuren zullen we de levering uitstellen en contact met u opnemen. In dat geval is Room Seven niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering. Creditcardinformatie wordt verwerkt door middel van een SSL (secured socket layer) verbinding. Room Seven is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.

5. Levering

5.1 Levertermijn

Room Seven doet haar uiterste best alle aankopen te leveren binnen de periode die wordt aangegeven op de website. Room Seven is hierbij echter afhankelijk van haar leveranciers. Als gevolg daarvan zijn alle op de Website vermelde tijden slechts een indicatie. Room Seven is op geen enkele manier aansprakelijk als levering op een later tijdstip plaatsvindt. Het overschrijden van de leveringstijd en/of het overschrijden van de termijn van dertig dagen na het plaatsen van de bestelling stelt Room Seven niet automatisch in gebreke.

5.2 Aflevering van de bestelling

Uw pakket wordt in Nederland geleverd door PostNL. Adressen buiten Nederland worden beleverd door UPS.

Bestellingen die op maandag tot en met vrijdag voor 16.00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag nog verwerkt. Plaatst u uw bestelling na 16.00 uur (niet op vrijdag), dan wordt deze de volgende dag verwerkt. Plaatst u uw bestelling op vrijdag na 16.00 uur of in het weekend dan wordt de bestelling op maandag verwerkt.

PostNL doet in totaal twee pogingen om het pakket te leveren. Wanneer deze pogingen niet volstaan het pakket te leveren, ontvangt u een bericht in de brievenbus met daarop het verzoek het pakket op te halen bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Dit kan tot drie weken na de laatste leverpoging. Indien de bestelling niet wordt opgehaald, gaat het pakket retour afzender.

UPS doet in totaal drie pogingen om het pakket te leveren. Wanneer drie pogingen niet volstaan het pakket te leveren ontvangt u een bericht in de brievenbus met daarop het verzoek contact op te nemen met UPS voor een leveringsafspraak. Dit kan tot 5 dagen na de derde leverpoging. Indien er geen contact met UPS is opgenomen gaat het pakket retour Room Seven.

(Zie verder Verzending.)

5.3 Verzekering van verzending

Alle artikelen zijn verzekerd via Room Seven tot het moment dat ze op uw adres zijn afgeleverd. Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de goederen zijn geleverd (waaronder ontbrekende labels en tags) mogen niet later dan twee werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail of telefonisch worden ingediend bij Room Seven (E-mail: info(at)roomseven.com,  telefoon: +31 72 51 27 552).

Indien een zending niet binnen 14 dagen bij u geleverd wordt, zal Room Seven bij de vervoerder een onderzoek in laten stellen naar de status van de verzending van de order. Pas nadat bij Room Seven de uitkomst van dit onderzoek bekend is, zal Room Seven eventueel overgaan tot terugbetaling van de waarde van de order. Indien de schuld van het niet aankomen van uw order bij Room Seven of de vervoerder ligt zal Room Seven de waarde van uw order vergoeden.

6. Retour

6.1 Annuleren, wijzigen of retourneren van de bestelling

Om technische reden kan Room Seven een bestelling niet wijzigen nadat deze is geplaatst.

Een bestelling kan op de dag van bestelling vóór 16.00 uur wel in z'n geheel worden geannuleerd.

Alle goederen die zijn gekocht bij Room Seven kunnen binnen 14 dagen met of zonder opgave van redenen worden teruggestuurd. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het aankoopbedrag moet het teruggestuurde product ongebruikt of ongedragen zijn (passen mag uiteraard wel) en dienen de originele verpakkingsmiddelen nog zoveel mogelijk intact te zijn. Tevens dienen prijskaartjes en andere aan het product bevestigde kaartjes nog aan het product bevestigd te zijn. Na het verwijderen van de labels en/of tags en het in gebruik nemen kunt u zich er niet meer op beroepen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Items die zijn beschadigd door het dragen of passen kunnen niet worden teruggenomen, hersteld, noch geheel of ten dele worden vergoed. Alle teruggestuurde items worden geïnspecteerd bij binnenkomst.

Voor een snelle afhandeling van de retour is het belangrijk dat u het meegeleverde retourformulier invult en samen met het terug te sturen product in de originele doos, of een ander stevig verpakkingsmiddel, terugstuurt. Sluit de doos met plakband goed af. Bij levering van de bestelling zit een voorgeprint retouretiket. Plak dit etiket aan de buitenzijde van het pakket en breng het pakket naar het postkantoor of een andere verzender. Ons retouradres is:

Room Seven BV

P/a CB Fashion

Vossenbeemd 111G

5705 CL Helmond

Nederland/The Netherlands

Als wij het product in de originele staat hebben ontvangen en de retour hebben goedgekeurd, wordt de koop- en verkoopovereenkomst tussen Room Seven en klant onmiddellijk beëindigd. Alle correct geretourneerde producten waarvoor een terugbetaling is gevraagd worden als terugbetaling bijgeschreven op het creditcard-, bank- of PayPal-account van de oorspronkelijke koper.

De handelswijze voor het retourneren van bestellingen vanuit het buitenland geschiedt op dezelfde wijze als hier boven beschreven.

6.2 Kosten retour

Kosten van retouren worden door Room Seven niet vergoed. Ongefrankeerde of te laag gefrankeerde pakketten worden door Room Seven niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.

6.3 Termijn van terugbetaling

Maximaal 14 dagen nadat Room Seven het geretourneerde product heeft ontvangen wordt het geld overgemaakt naar de creditcard-, bank- of Paypalrekening. Banken, creditcardmaatschappijen en PayPal hanteren hun eigen termijnen voor het overboeken van bedragen. Daardoor kan het zijn dat het langer duurt voordat het bedrag daadwerkelijk op uw rekening wordt bijgeschreven. Room Seven kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

6.4 Verantwoordelijkheid voor retourzending

Room Seven is niet verantwoordelijk voor uw retourzending. U bent als afzender verantwoordelijk voor de daadwerkelijke aflevering van uw zending op het juiste retouradres van Room Seven. Het pakket dient daartoe op de juiste wijze bij het postkantoor of andere verzender te worden aangeboden. Indien niet kan worden bewezen dat een zoekgeraakte retourzending behoorlijk is afgeleverd bij de verzender is Room Seven niet verplicht tot vergoeding van het product. We raden ook aan een veilige, traceerbare verzendmethode te kiezen en het pakket te verzekeren; u bent verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van de producten totdat ze ons magazijn hebben bereikt. Room Seven kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden van het zoek of beschadigd raken van pakketten of artikelen.

7. Garantie

7.1 Garantie en garantiebewijs

Room Seven garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Uw factuur of aankoopbewijs dient als bewijs met betrekking tot de garantie. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door Room Seven binnen een redelijke termijn kosteloos vervangen, gerepareerd of gecrediteerd, dit ter beoordeling van Room Seven. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Indien er aanspraak wordt gemaakt op eventuele garantie, verdient het aanbeveling eerst ons hiervan op de hoogte te stellen via info(at)roomseven.com of op +31 72 51 27 552, zodat wij de te volgen handelswijze kunnen vaststellen.

7.2 Geen garantie

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Room Seven, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Uiteraard valt normale slijtage ook niet onder onze garantiebepaling, alsmede schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.

7.3 Wettelijke garantie

Het in deze AV bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze AV en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

8. Privacy

Room Seven respecteert uw privacy. De informatie die door u wordt verstrekt via de Website wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en u te informeren over Room Seven en haar producten.

9. Aansprakelijkheid

Room Seven’s aansprakelijkheid richting koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Room Seven is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade.

10. Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Room Seven tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

11. Klachten

Hebt u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email op info(at)roomseven.com of op telefoonnummer +31 72 51 27 552.

12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht heeft Room Seven het recht om al haar verplichtingen onder de koopovereenkomst op te schorten. Overmacht is inclusief gevallen van stakingen, storingen, ziekte of import- of exportverboden, betreffende Room Seven of door haar ingeschakelde derden.

12.2 In het geval dat het duidelijk is dat de periode van overmacht langer zal duren dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd om de koopovereenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot betaling van enige schadevergoeding.

13. Van toepassing zijnde wetgeving en forum

Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze AV van toepassing zijn, wordt uitsluitend voor de rechtbank te Alkmaar gebracht, tenzij Room Seven ervoor kiest dit geschil voor de bevoegde rechtbank in de woonplaats van de koper te brengen.

Naar boven